Hvad er teorien
Hvad er den primære årsag til terrorisme og krig?
Bevidsthedens felt teori
Skabelse af fred:
Fire centrale begreber
Den store kraft der udstråler fra de fredsskabende grupper
  Naturlovene og Guds Vilje
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Naturlovene og Guds Vilje

I den Vediske videnskab om bevidstheden, som den er bragt frem i lyset af Maharishi Mahesh Yogi, siges Transcendental Bevidstehed at forene det bevidste sind med den ubegrænsede intelligens som er forbundet med det forenede felt for alle naturens love. Denne udtalelse kan fortolkes på to måder. For det første, naturens intelligens, som den kommer til udtryk i de forskellige naturlove kan betragtes som en ren videnskabelig virkelighed. Kraften er lig med massen gange accelerationen (f=ma); energi er lig med massen gange kvadratet på lysets hastighed (e=mc2). Sådanne naturlove er velordnede, ikke variable udtryk for naturens underliggende intelligens. Selv set fra almindelig sund fornuft - når man for eksempel ser de smukke hexagonale regelmæssige former i et iskrystal - er det meget tydeligt at der er en hvis orden og intelligens i naturen.

Så når menneskets sind bringer sig selv på linje med alle naturens love ved disses inderste udspring - i det forende felt - vil sådan et sind opnå støtte fra naturens lov. Hver tanke og handling vil blive støttet af den uendelige intelligens som vi kan se udtrykt overalt i universet.

Disse samme betragtninger kan også tolkes fra et religiøst eller spirituelt perspektiv. Fra denne synsvinkel, vil naturens love - disse velordnede udtryk for den intelligens der styrer hele kosmos - ganske enkelt en videnskabelig måde at tale om Guds vilje på. Det betyder at når det enkelte menneskes sind bringes i harmoni eller overensstemmelse med naturens love ved deres kilde så vil dette sind opnå at være i overensstemmelse med Guds vilje.

Dette valg mellem videnskabelig eller spirituel tolkning er et personligt valg. Den videnskabelige vinkel gør ikke den åndelige forståelse ugyldig på samme måde som den åndelige forståelse ikke gør den videnskabelige forståelse ugyldig.

Næste: Andre Fordele