Hvad er kilden
Den vediske tradition
Hvad er forbindelsen til yoga?
Grundlæggeren
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Hvad er kilden?

Den Vediske videnstradition, som er baseret på den meget omfattende Vediske litteratur, er verdens ældste sammenhængende videnstradition. Den Vediske tradition indeholder detaljeret viden om en lang række emner - fra astronomi til musik, fra arkitektur til sundhed. Men den fokuserer specielt på viden om bevidstheden, bevidsthedsteknologier og udvikling af den oplyste tilstand - som kan beskrives som den mest optimale måde at fungere på som menneske.

Note: Nogle gange tror folk at den Vediske visdom bare er en kulturel tradition, som kun har relevans i Indien. Men Newton's bevægelseslove er hverken engelske eller kristne, ligesom Einstein's relativitetsteori heller ikke er tysk eller jødisk. Naturens love er sande for alle mennesker i alle kulturer til alle tider. Nu hvor grundlæggende dele af den Vediske viden er blevet bekræftet gennem videnskabelig forskning - det forenede felt, Transcendental Bevidsthed, individuel udvikling, og den kraftfulde indflydelse fra fredsskabende eksperter - peger helt objektive resultater på at den Vediske viden er universel i sin gyldighed og brugbar for mennesker fra alle kulturer, traditioner og baggrund.

Grundlæggeren: Halvtreds års konstant undervisningsaktivitet over hele jorden har gjort Hans Hellighed Maharishi Mahesh Yogi kendt og agtet vidt omkring. Maharishi gennemgik en universitetsuddannelse i fysik før han begyndte at studere hos den mest strålende af de seneste mestre i den Vediske tradition (Hans Guddommelighed Brahmananda Saraswati), og Maharishi kombinerer nu ekspertise fra både moderne videnskab og ældgammel visdom. Han har således været enestående kvalificeret til at skabe en syntese mellem på den ene side den objektive, materialistiske videnskab og på den anden side den subjektive Vediske videnskab om bevidstheden. Maharishi er med sine store bidrag til denne altomfattende viden anerkendt som verdens førende Vediske ekspert og den førende videnskabsmand på bevidsthedens område. Og for hans praktiske evne til at videregive transcenderings processen og derigennem åbne flere millioner menneskers sind over hele jorden til oplevelsen af det forenede felt (i Transcendental Bevidsthed) ses han på samme tid som den mest effektive lærer i oplysning i mange generationer.

Næste: Den vediske tradition