Hvad er teorien
Hvad er den primære årsag til terrorisme og krig?
Bevidsthedens felt teori
Skabelse af fred:
Fire centrale begreber
Den store kraft der udstråler fra de fredsskabende grupper
Naturlovene og Guds Vilje
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Teorien


Indenfor den vediske bevidstheds-videnskab siges krig at starte i hele samfunds kollektive bevidsthed. Politiske, religiøse og etniske spændinger i den kollektive bevidsthed giver næring til vold og sociale konflikter - herunder kriminalitet, terrorisme og krig.

Bevidsthedens felt-teori:

I den vediske videnskabs beskrivelse neutraliserer grupper af fredsskabende eksperter denne form for udbredt stress og inkohærens - ved at udstråle en indflydelse af harmoni og orden gennem et underliggende bevidstheds-felt. Moderne kvantefysik har fastslået at alle naturens grundlæggende byggeklodser - alle kræfter og sub-atomare "partikler" - egentlig er ikke-materielle bølger der bevæger sig gennem ikke-materielle felter. Så for at forstå bevidsthed som et felt, behøver man blot at gå ud fra at det fungerer som alle andre aspekter af naturen.

Fire bestanddele:

Denne grundlæggende forståelse kan udfoldes til fire bestanddele - fire vediske begreber der er blevet bekræftet videnskabeligt, såvel teoretisk som forsøgsmæssigt. Herunder først i én sætning:
    1. Et forenet felt af intelligens ved naturens rod
    2. kan erfares direkte af det menneskelige sind,
    3. skaber hurtig individuel udvikling og
    4. udstråler en indflydelse af fred i samfundet.

1. Det forenede felt:
Den vediske tradition peger på at, ligesom havet er grundlaget for alle dets forskelligartede bølger, så ligger et eneste forenet felt af intelligens (eller bevidsthed) til grund for den fysiske verdens mangfoldighed. I løbet af de seneste årtier har kvantefysikken vist at et sådant forenet felt findes - ikke-materielt og allestedsnærværende. Som ophav til alle naturens love kan dette naturlovenes forenede felt - defineret i de seneste superstrengs-teorier - ses som det mest grundlæggende lag af naturens organiserende intelligens.

2. Transcendental bevidsthed:
I vediske beskrivelser kan det menneskelige sind direkte kontakte naturens intelligens' forenede felt. Forbindelsen til det forenede felt siges at finde sted under transcendental bevidsthed - en fjerde større bevidsthedstilstand - der adskiller sig fra de tre almindeligt erfarede bevidsthedstilstande, vågen, drøm og søvn. I løbet af de sidste tredive år har videnskaben identificeret en sådan fjerde bevidsthedstilstand.

3. Individuel udvikling:
Når den individuelle bevidsthed, i transcendental bevidsthed, åbner sig for naturens intelligens' forenede felt, siges menneskets sind og krop at udvikle sig hurtigt mod højere funktionsmåder. På nuværende tidspunkt har flere hundrede undersøgelser dokumenteret en sådan udvikling - målt ved øget intelligens og kreativitet, forbedret helbred og øget psykologisk modenhed.

4. Fred i verden:
Vedisk videnskab forklarer at en stor gruppe mennesker sammen kan erfare den transcendentale bevidstheds indre fred. Denne dybe indflydelse af fred stråler så ud til hele samfundet. 50 demonstrations-projekter og 23 offentliggjorte undersøgelser har identificeret denne indflydelse af fred, målt som et fald i kriminalitet, ulykker, krig og terrorisme.

Disse fire grundlæggende begreber - det forenede felt, transcendental bevidsthed, individuel udvikling, og den direkte skabelse af fred - er nu veldokumenterede elementer i en videnskab om bevidstheden, der længe har været gået tabt. Overbevisende dokumentation peger på at moderne videnskab og ældgammel visdom nu har taget hinandens hånd i en freds-teori og -teknologi.


Næste: Hvad er den primære årsag til terrorisme og krig?


 
"Det 'stof' verden er lavet af er 'sind-stof'.

Sir Arthur Eddington
Første fysiker der
har bekræftet
Einsteins generelle
relativitets teori