Andre Fordele
Effekten på kriminalitet
Effekten på økonomisk vækst
Effekten på regeringens resultater
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Andre fordele?

Stress i den kollektive bevidsthed giver ikke bare næring til terrorisme og krig. Det skaber også kriminalitet, økonomisk ustabilitet, og mangel på kohærens i landets regering. Det er blevet påvist at det kan resultere i meget store positive virkninger på alle disse områder når stressniveauet i samfundet reduceres ved hjælp af store grupper af fredsskabende eksperter.

Reduceret kriminalitet:

Forholdet mellem fredsskabende grupper og fald i kriminalitet er blevet bekræftet gentagne gange. Den første publicerede undersøgelse dækkede 24 byer i USA og blev senere udvidet til at omfatte 160 byer og 80 standard statistiske metropol områder, som omfattede næsten halvdelen af den amerikanske bybefolkning. Meget signifikante forsøgsprojekter er blevet afholdt i flere hovedstæder over hele jorden, som Washington DC, Manila, og New Delhi.

Forbedret økonomi:

Økonomisk vækst afhænger af "investor klimaet," "forbruger tryghed," og andre aspekter af landets kollektive bevidsthed. Mange undersøgelser har vist at store grupper af fredsskabende eksperter forbedrer hele landets økonomi ved at reducere stress i den kollektive bevidsthed. For eksempel har en meget overbevisende syvårs undersøgelse vist at øget deltagerantal i en fredsskabende gruppe blev forbundet med markante fald i det såkaldte 'Misery Index?' (kombinationen af inflation og arbejdsløshed).

Forbedrede resultater i regeringens arbejde:

Ifølge de Vediske forklaringer fremgår det, at hvis et lands kollektive bevidsthed bliver mere harmonisk og kohærent, så vil regeringen afspejle denne harmoni og kohærens i dens beslutninger og handlinger. For eksempel viste en otteårs undersøgelse baseret på data indsamlet uafhængigt af det såkaldte 'Zurich Peace Project' at et højere antal deltagere i en stor fredsskabende gruppe var forbundet med mere positive og harmoniske handlinger hos regeringerne i både USA og Sovjetunionen.

Næste: Effekten på kriminalitet
 

"Jeg har fulgt forskningen omkring virkningen af de fredsskabende grupper, som den har udviklet sig i løbet af de sidste tyve år. Der er nu en meget stærk og omfattende mængde af beviser der demonstrerer at denne nye tilnærmelse til fred indeholder en både enkel og billig løsning på mange af de sociale problemer vi står overfor i dag. Min opfattelse er at denne forskning er så stærk at den kræver øjeblikkelig handling hos de ansvarlige på regeringsniveau."

Huw Dixon, Ph.D.
Professor of Economics,
York University, England