Hvad er teorien
Hvad er den primære årsag til terrorisme og krig?
Bevidsthedens felt teori
  Skabelse af fred:
Fire centrale begreber
Den store kraft der udstråler fra de fredsskabende grupper
Naturlovene og Guds Vilje
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Skabelse af fred:
Fire centrale begreber

I det sidste kvarte århundrede er den moderne videnskab begyndt at indhente noget af den ældgamle visdom. Fysikere og fysiologer har bekræftet den tidløse Vediske forståelse af både naturen (skabelsen omkring os) og menneskets bevidsthed. Disse opdagelser har dermed givet en videnskabelig definition på en sandhed der har været kendt ned gennem tiderne: Naturen og menneskets natur er ét ved deres kilde.

Den Vediske teori

I den Vediske videnskab om bevidstheden som den er bragt frem i lyset af Maharishi Mahesh Yogi og som det er blevet bekræftet i de seneste kvantefelt teorier er bevidsthedens felt defineret som et underliggende og fuldstændigt forenet felt af ren intelligens som er kilden til hele skabelsen omkring os - et abstrakt, ikke-materielt felt som direkte kan kontaktes (og opleves) af menneskets sind.
Denne grundlæggende forståelse udvides til fire komponenter - fire Vediske begreber som meget omfattende er blevet bekræftet gennem både videnskabelige teorier og eksperimenter.
 1. Opdagelsen af det forenede felt for alle naturens love. Selv for tusinder af år siden indikerede den Vediske tradition klart og tydeligt at hele den manifeste skabelse kommer frem fra en fælles kilde - fra et enkelt, forenet felt af ren intelligens.
  På samme måde som havet er grundlaget for alle de forskellige bølger der opstår på overfladen af havet kan man sige at et ikke-materielt, transcendentalt og forenet felt af intelligens (eller bevidsthed) ligger bagom alle forskellighederne i det fysiske univers. I de seneste artier har kvantefysikken afsløret at der faktisk er sådan et ikke-materielt, transcendental og forenet felt som grundlag for hele den naturlige verden. I de seneste superstreng teorier samles alle de på overfladen klart adskilte kraft og partikel felter deres fælles kilde i et enkelt superstreng felt - et forenet felt for alle naturens love. På samme måde som havet er kilden til alle bølgerne der opstår på overfladen, vil dette forenede felt spontant bevirke at alle kræfterne og de subatomare partikler - alle de grundlæggende byggesten der strukturerer vores univers - dukker frem.
  Det er signifikant, set fra fredsskabelses synsvinklen, at dette forenede felt, opdaget af kvantefysikkens teoretikere, kan forstås som et fysisk felt af fred. Det er et felt af stilhed som er mere grundlæggende end den konstante aktivitet på hvert mere overfladisk niveau af selve naturens funktion. Som selve kilden til alle naturens love kan dette grundlæggende felt ydermere ses som det mest grundlæggende niveau af naturens organiserende intelligens.
 2.  
 3. Transcendental Bevidsthed: I de beskrivelser vi finder i den Vediske videnskab om bevidstheden fremgår det at det forenede felt af naturens intelligens kan opleves direkte af menneskets sind. Ligesom en tilsyneladende isoleret bølge på havet kan falde til ro og blive ét med havet så kan det almindeligvis aktive menneskesind falde til ro ved sin egen kilde. Når sindet på denne måde åbner sig selv overfor det mest grundlæggende niveau af sin egen intelligens så åbner sindet sig også overfor det mest grundlæggende niveau af naturens intelligens-det forenede felt for alle naturens love. Faktisk fremgår det af de Vediske beskrivelser at det grundlæggende niveau af menneskets intelligens er identisk med det forende felt. Det betyder at i denne tilstand af mindst eksitation af menneskets bevidsthed, denne tilstand af indre fred, her opnår sindet adgang til naturens ubegrænsede intelligens.

  Det er signifikant, når man ser på sagen fra den videnskabelige forsknings vinkel, at denne åbning imod det forende felt siges at finde sted i Transcendental Bevidsthed - en endstående fjerde bevidsthedstilstand. Vedisk videnskab beskriver den fjerde bevidsthedstilstand som værende fuldstændig forskellig fra de tre almindeligt oplevede bevidsthedstilstande, nemlig vågen-, søvn- og drømmetilstandene. Denne beskrivelse gør det muligt at udsætte Transcendental Bevidsthed for videnskabelig forskning fordi forskerne kan skelne mellem bevidsthedstilstandene gennem fysiologiske målinger. I de sidste tredive år er Transcendental Bevidsthed blevet identificeret videnskabeligt som en fjerde bevidsthedstilstand - karakteriseret ved meget dyb fysiologisk afslapning og øget hjernebølge kohærens.
 4.  
 5. Individets udvikling. Den markante betydning af det forenede felt og oplevelsen af det i Transcendental Bevidsthed kommer først til udtryk som individuel vækst. Den Vediske videnskab om bevidstheden indikerer at når menneskets sind igen og igen åbner sig selv overfor oplevelsen af det forenede felt (i den Transcendentale Bevidsthed), så vil menneskets sind og krop hurtigt udvikle sig i retning af højere niveauer af forbedret funktionsmåde. På samme måde som vanding af træets rod giver næring til alle dets grene og blade vil den direkte oplevelse af det mest grundlæggende plan af naturens intelligens forbedre individets liv på mange måder.

  Hundredevis af publicerede undersøgelser har dokumenteret en sådan vækst. Disse undersøgelser viser at den regelmæssige oplevelse af Transcendental Bevidsthed fører til store forbedringer på områder som mentale evner, psykologisk udvikling, og fysisk helbred. Oplevelsen af Transcendental Bevidsthed forårsager en hurtig og målbar udvikling i retning af oplysning - den højeste tilstand menneskets funktionsmåde kan nå.
 6.  
 7. Fred i verden. I en verden fyldt med problemer synes den fredsskabende effekt af Transcendental Bevidsthed endnu mere betydningsfuld. Når en stor gruppe af eksperter sammen oplever Transcendental Bevidsthed - og derved nyder den dybe fred i det forenede felt - så rammer denne kraftfulde indflydelse af fred hele samfundet. Halvtreds demonstrations projekter og 23 publicerede undersøgelser har identificeret denne fredfyldte udstråling og målt den i form af formindsket kriminalitet, ulykker, krig og terrorisme.
  En konklusion fra al denne forskning er at: selv relativ lille gruppe af fredsskabende eksperter - efterhånden som de bringer sig i fuldstændig overensstemmelse med naturens lov - kan skabe en uovervindelig indflydelse af kohærens i den kollektive bevidsthed i ethvert land. Denne interne kohærens vil modstå indtrængen af fjender udefra.

  En anden konklusion man kan drage fra denne forskning er at hvis den fredsskabende gruppe er tilstrækkeligt stor, så kan stress og negativitet opløses over hele jorden. Dvs. udover at skabe et skjold der holder fjender ude så kan en stor gruppe faktisk forhindre at fjender opstår. Dette kan betegnes som et virkeligt forsvar for ethvert land - ved at aflede og opløse de akutte politiske, religiøse og etniske spændinger der ellers giver næring til terrorisme og krig.
Disse fire grundlæggende elementer i den Vediske videnskab er nu veldokumenterede komponenter af en ellers forlængst tabt videnskab om bevidstheden. Overvældende beviser indikerer at moderne videnskab og ældgammel visdom nu står hånd i hånd om en enestående teori og teknologi der kan skabe fred.

Næste: Den store kraft der udstråler fra de fredsskabende grupper
 
"Kulminationen af den moderne videnskab er den nylige opdagelse af fuldstændigt forenede feltteorier, baseret på den såkaldte "superstreng," som identificerer ét enkelt, universelt felt af naturens intelligens som grundlaget for og kilden til alle former og fænomener i universet - et fælles udspring for alle naturens love."

John Hagelin, PhD
Quantum physicist
Director, Institute of Science, Technology and Public Policy