Teknologien
Definitionen på Transcendental Bevidsthed
Objektiv bekræftelse af Transcendental Bevidsthed
De positive virkninger af Transcendental Bevidsthed
Transcendental Meditations Teknikken
TM-Sidhi Programmet
Hvad er Yogisk Flyvning?
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Teknologien?

Nøglen til skabelse er fred er oplevelsen af Transcendental Bevidsthed - den direkte oplevelse af det forenede felt for alle naturens love - en tilstand af indre fred. Hver fredsskabende ekspert har stor erfaring i den subjektive teknologi det er at transcendere - her får sindet lejlighed til at falde til ro dybt inde indtil det transcenderer fuldstændigt. Sindet forbliver fuldstændigt vågent, men uforstyrret af specifikke tanker eller sanseopfattelser. Dette kan beskrives som en tilstand af hvilende årvågenhed - oplevelsen af Transcendental Bevidsthed.

Transcendental Bevidsthed forbinder individuel intelligens med det forenede felt for hele naturens intelligens. Resultaterne af dette er meget dybtgående: Regelmæssig daglig oplevelse af Transcendental Bevidsthed fører til en hidtil ukendt individuel vækst og, når det drejer sig om tilsvarende erfaringer i større grupper så skabes en let målelig indflydelse af fred og harmoni overalt i samfundet.

Videnskabelig bekræftelse af Transcendental Bevidsthed: I Vedisk videnskab siges det at oplevelsen af det forenede felt i den transcendentale bevidsthed finder sted i en fjerde bevidsthedstilstand - målbar forskellig fra de tre almindeligt oplevede tilstande som vågen, søvn og drøm. I de seneste artier har en omfattende videnskabelig forskning bekræftet denne beskrivelse - der fastslår at Transcendental Bevidsthed er en fjerde bevidsthedstilstand.

Individuelle positive virkninger ved at opleve Transcendental Bevidsthed: Hundreder af videnskabelige undersøgelser har vist at den regelmæssige oplevelse af Transcendental Bevidsthed skaber meget hurtige og kumulative gunstige virkninger for den enkelte-for eksempel (1) mindre angst, (2) øget kreativitet og intelligens, (3) øget psykologisk modenhed op til niveauer som meget sjældent er set i forsknings litteraturen, og (4) stærkt forbedret helbred (som for eksempel 76% mindre anvendelse af større kirurgiske indgreb, 55% mindre tilfælde af kræft, og 87% færre tilfælde af hjertelidelser).

Transcendental Meditations programmet: Den forskning der definerer Transcendental Bevidsthed og dens positive virkninger er blevet udført på udøvere af Transcendental Meditations teknikken som er grundlagt af Maharishi Mahesh Yogi. Fordi TM teknikken er naturlig og uanstrengt og fordi der undervises i teknikken på samme måde over hele jorden og fordi metoden på pålidelig vis skaber de mange positive resultater ud fra oplevelsen af Transcendental Bevidsthed, er der millioner af mennesker der har lært teknikken (mere end 40.000 i Danmark).

Det avancerede TM-Sidhi program: Det avancerede TM-Sidhi program kultiverer evnen til at tænke og handle fra det forenede felt - fra selve naturens intelligens. Udøvelsen af TM-Sidhi programmet accelererer den enkeltes vækst frem mod en tilstand hvor hele det menneskelige potentiale er levendegjort - dvs. tilstanden af oplysning. Og endnu mere vigtigt, når disse teknikker udøves I grupper, så vil TM-Sidhi programmet på en meget kraftfuld måde opløse stress og spændinger i hele samfundet - og som et direkte resultat opstår der fred i omgivelserne.

Yogisk Flyvning: I første stadie af Yogisk Flyvning løfter kroppen sig op i luften og bevæger sig fremad i små hop. For den enkelte udøver af Yogisk Flyvning er oplevelsen ikke bare indre fred, men lykkefølelse, lethed og intens lyksalighed ofte beskrevet som "boblende lyksalighed". Når Yogisk Flyvning udøves i større grupper udgør det den mest effektive af alle de Vediske teknologier til at udstråle harmoni og kohærens i omgivelserne.

Note: Os der har samlet materialet til denne hjemmeside anerkender at der også kan være andre tilnærmelser der kan skabe en indflydelse af fred - inklusiv bøn og andre former for meditation. Vi erkender selvfølgelig også at udover at skabe en underliggende atmosfære af fred er der meget andet og i højeste grad specifikt arbejde der skal udføres for at skabe en mere ideel verden - som f.eks. fokus på områder som uddannelse, fattigdom, sult, beboelse og sundhedssystemet. Vi lægger stor vægt på anvendelsen af Transcendental Meditations programmet, og dets brug af store grupper på baggrund af følgende to årsager:
  1. Af alle mulige fredsskabende programmer har dette program, gennem omfattende videnskabelig forskning, vist at det kan skabe en markant og målbar indflydelse af fred i hele samfundet og
  2. Ved at skabe en indflydelse af fred og kohærens der kan måles i hele samfundet bevirker dette program at andre mere specifikke programmer kan blomstre.
Næste: Definitionen på Transcendental Bevidsthed


 
"Herligheden ved Transcendental Bevidsthed kan opleves direkte og erkendes som den yderste virkelighed. Sindet kan på en systematisk måde blive ført frem til den finest tænkelige grænse for relativ erfaring eller oplevelse og vil så transcendere selv denne fineste oplevelse af de eksiterede tilstande af skabelsen og kan derved nå den ultimative, absolutte og umanifesterede tilstand, hvor der er mindst aktivitet - det forenede felt for alle naturens love."

Maharishi Mahesh Yogi
Grundlægger af
Transcendental Meditations
programmet