Hvad er teorien
Hvad er den primære årsag til terrorisme og krig?
Bevidsthedens felt teori
Skabelse af fred:
Fire centrale begreber
  Den store kraft der udstråler fra de fredsskabende grupper
Naturlovene og Guds Vilje
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Den store kraft der udstråler fra de fredsskabende grupper

Den fredsskabende gruppes mulighed for at skabe en stor effekt af fred og harmoni i omgivelserne vokser meget hurtigt med gruppens størrelse. Undersøgelser indikerer at den målbare effekt på vold øges med kvadratet på antallet af involverede eksperter.

Den første offentliggjorte undersøgelse på denne effekt viste at hvis én procent af en bys befolkning havde lært den grundlæggende Transcendental Meditations teknik, og udøvede den alene i deres eget hjem, så faldt kriminaliteten i byen markant. Men det blev snart klart at effekten blev meget større og kraftigere når
  1. det avancerede TM-Sidhi program, inklusiv Yogisk Flyvning, blev tilføjet og
  2. de fredsskabende eksperter var samlet i én gruppe.
I denne situation viste undersøgelser en N2 effekt - hvis ti mennesker samledes i en gruppe så svarede det til effekten af 100 der praktiserede teknikkerne hver for sig, 100 havde den samme effekt som 10.000, osv. Resultatet som er blevet demonstreret mange gange er at (med nuværende befolkningsniveau) den fredelige indflydelse vil blive målbar i hele landet når en fredsskabende gruppe på 250 mediterer sammen. For hele jorden vil effekten blive målbar når gruppen er på 8.000 personer.

Næste: Naturlovene og Guds Vilje