Hvad er planen
Reel sikring af Danmark
3000 Fredspaladser
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Hvad er planen?

For at skabe permanent verdensfred er det planen at etablere fredsskabende grupper overalt på jordkloden, på alle niveauer - lokalt, nationalt og globalt. Disse grupper vil opleve Transcendental Bevidsthed (tilstanden af indre fred) i sig selv og vil derved skabe en indflydelse af fred der vil være så stærk og gennemtrængende at krig og terrorisme ganske enkelt ikke kan eksistere.

Én gruppe på 250 fredsskabende eksperter i form af en Maharishi Uovervindeligheds skole i nærheden af København: Målet for Danmark er at etablere en gruppe på 250 fredsskabende eksperter på permanent basis.

Andre fredsskabende grupper i Danmark

Samtidig arbejdes der på planer med at skabe et Maharishi Fredsuniversitet i Maharishi Vediske Center nord for Silkeborg, hvor der allerede nu er en fast gruppe på 25 fredsskabende eksperter - målet er også her at nå op på 250 deltagere. Derudover vil vi etablere en Nordisk Højskole for Verdensfred - der også vil komme til at rumme en stor gruppe af fredsskabende eksperter. Og adskillige steder rundt om i landet vil der blive etableret yderligere fredsskabende grupper, bl.a. i forbindelse med byggeri af fredsskabende boligområder.

8.000 fredsskabende eksperter på hvert kontinent: For at styrke effekten på globalt plan etableres en 8.000 gruppe på hvert kontinent. Forskning har gentagne gange vist at en gruppe af denne størrelse skaber en målbar indflydelse af harmoni og kohærens over hele jorden - herved sker en meget effektiv opløsning af al den globale stress som giver næring til terrorisme og krig.

56.000 freds skabende eksperter i Indien: Den centrale del af planen der skal sikre permanent fred i verden er skabelsen af en permanent gruppe på 16.000 fredsskabende eksperter i centrum af Indien, det såkaldte Brahmastan, som ligger i staten Madya Pradesh. Derudover etableres 5 grupper på hver 8.000 eksperter - én i øst, én i vest, én i nord, én i syd og én i byen Ayodhya. I alt 56.000 fordelt på 6 grupper i Indien. Forskning har igen og igen vist at effekten af disse fredsskabende grupper øges med kvadratet på antallet af meditations eksperter involveret så disse grupper vil overgå alle hidtidige grupper med en fredsskabende effekt der vil være mere end 50 gange større.

3.000 Fredspaladser: Fredspaladser er planlagt at blive bygget i verdens 3.000 største byer. Hver af disse bygninger - som bygges i overensstemmelse med naturens love - vil hver især også indeholde fredsskabende grupper af yogiske flyvere. Derudover vil disse videns centre tilbyde en lang række programmer til stressreduktion, fremme af sundhed og udfoldelsen af det mentale potentiale hos den lokale befolkning.

Næste: Reel sikring af Danmark


 


"I dag har vi akut behov for en ny og mere grundlæggende tilnærmelse til skabelse af fred som kan neutralisere selve grundlaget for terrorisme og krig"

John Hagelin, PhD Grundlægger af USA's Fredsregering