Hvad er teorien
Hvad er den primære årsag til terrorisme og krig?
  Bevidsthedens felt teori
Skabelse af fred:
Fire centrale begreber
Den store kraft der udstråler fra de fredsskabende grupper
Naturlovene og Guds Vilje
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Bevidsthedens felt teori

Hvordan kan det lade sig gøre at en relativt lille gruppe af fredsskabere kan sidde med lukke øjne og udstråle en let målbar indflydelse af harmoni og fred i den kollektive bevidsthed omkring dem? Hoved idéen kan udtrykkes meget enkelt:
Bevidstheden, ligesom alle andre aspekter af naturen - som tyngdekraften, elektromagnetismen, svag og stærk atomkernekræfterne og de såkaldte subatomare "partikler" - er alle ved deres grundlag eller udspring et ubegrænset, ikke - materielt felt.

Radioen giver en analogi

Da radioen blev opfundet var der meget få mennesker der kunne tro på påstanden om at kommunikation nu kunne finde sted uden ledninger. Selv ved forevisninger af radioudsendelser troede publikum ofte at ledningerne nok var skjult et eller andet sted.

Et århundrede senere er vi imidlertid blevet meget mere vant til radiobølger og andre usynlige felt effekter. Det elektromagnetiske felt for eksempel eksisterer overalt i universet - ikke - materielt og allestedsnærværende. Radio, TV, radar, GPS systemer og solen (ligesom alle andre lyskilder) skaber deres effekt ved at stimulere bølger i det underliggende elektromagnetiske felt.

Tyngdefeltet fungerer på samme måde som de to andre felter i naturen. Selv de grundlæggende byggesten i den tilsyneladende fysiske verden - de subatomare "partikler" - er faktisk bølger der udbreder sig i kvantefelter.

Med andre ord kan vi nu sige at på disse grundlæggende niveauer i naturen, hvor hvert eneste aspekt af det tilsyneladende fysiske univers er taget i betragtning, består alt af usynlige, ikke-materielle bølger der bevæger sig gennem usynlige, ikke-materielle felter. Disse beskrivelser kommer fra meget rigt detaljerede og yderst strenge kvantefelt teorier - teorier som eksperimentelt er understøttet til højere grader af præcision end nogen andre teorier i videnskabens historie.

En bevidsthedens felt teori

For at forstå virkningen af de fredsskabende grupper er det nødvendigt at antage at bevidstheden fungerer ligesom alle andre aspekter af naturen. Ud fra denne betragtning er bevidstheden også et uendeligt, usynligt felt - et "ocean" af bevidsthed eller intelligens der er tilgængeligt overalt-med bølger der stråler eller bevæger sig ud over hele samfundet.

Dette er ikke den almindelige forståelse af bevidstheden. Vi ved vi er bevidste, vi ved vi er vågne. Men hvad er vågenhed? Hvad er bevidsthed? Vi har et svagt billede af vores sind inde i vores hoved, låst inde i kraniet, som om hjerne og sind er det samme.

Men den Vediske forståelse, som er grundigt undersøgt på hele denne hjemmeside, indikerer at bevidsthed, ligesom alle andre aspekter i naturen er et ubegrænset, altgennemtrængende felt, som er tilgængeligt overalt - og som i virkeligheden er det mest grundlæggende af alle felter i naturen. Dermed er den kilden til både kræfter og fast stof - en betragtning som bekræftes af de nyeste forenede felt teorier. Fra en synsvinkel kan man derfor betragte menneskets hjerne som en kompliceret sende og modtage station for bølger der bevæger sig gennem dette felt af bevidsthed.

Næste: Skabelse af fred: Fire centrale begreber
 
"Den gamle opfattelse af dualisme i form af sind og fast stof...er det sandsynligt vil forsvinde...gennem at stoffet opløser sig selv i en skabelse og manifestation af sindet"


Sir James Jeans
Berømt britisk fysiker