Hvad er teorien
  Hvad er den primære årsag til terrorisme og krig?
Bevidsthedens felt teori
Skabelse af fred:
Fire centrale begreber
Den store kraft der udstråler fra de fredsskabende grupper
Naturlovene og Guds Vilje
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Hvad er den primære årsag til terrorisme og krig?

I UNESCOs charter står der bl.a. "Krig starter i menneskets sind." I den Vediske videnskab om bevidstheden, fremgår det endvidere at krig ikke starter i sindene hos de enkelte politikere eller generaler, men derimod i den kollektive bevidsthed hos hele samfund.

I denne sammenhæng kan vi sige at kollektiv bevidsthed nogenlunde betyder det som nyhedsmagasiner betegner som den nationale stemning, som børshandlere kalder investor klimaet, og som historikere kalder Zeitgeist (tidens ånd). I den Vediske videnskab om bevidstheden, som den er bragt frem i lyset af Maharishi Mahesh Yogi, er den kollektive bevidsthed i et hvilket som helst samfund beskrevet som en generel social atmosfære som skabes på baggrund af summen af alle de individuelle medlemmer i samfundet, og som så har en reciprok indflydelse tilbage på de samme individer, en indflydelse som vil modificere deres tanker og adfærd. Hvis stress og spænding bygges op i den kollektive bevidsthed vil den resulterende sociale mangel på kohærens ophidse de enkelte individer og grupper - og vil direkte give næring eller brændsel til vold i samfundet, inklusiv kriminalitet, terrorisme og krig. Maharishi's forklaring er:
"Alle tilfælde af vold, negativitet, konflikter, kriser og problemer i noget samfund er ganske enkelt et udtryk for voksende stress i den kollektive bevidsthed. Når niveauet af stress bliver tilstrækkeligt stort vil det eksternt bryde ud i form af vold og krig og internt i form af kriminalitet, ulykker og uorden."

Fredsskabende grupper kan altså bruges forebyggende ved at opløse stress i den kollektive bevidsthed før det bryder ud som vold i samfundet.

Næste: Bevidsthedens felt teori

 
"Generel frygt og angst skaber had og aggresivitet."


Albert Einstein