Teknologien
Definitionen på Transcendental Bevidsthed
Objektiv bekræftelse af Transcendental Bevidsthed
De positive virkninger af Transcendental Bevidsthed
  Transcendental Meditations Teknikken
TM-Sidhi Programmet
Hvad er Yogisk Flyvning?
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Transcendental Meditations Teknikken

Da Maharishi Mahesh Yogi først begyndte at undervise i slutningen af 1950'erne, var selv begrebet Transcendental Bevidsthed ikke eksisterende i videnskabelige kredse. Men med fremkomsten af Maharishi's Transcendental Meditations program blev det muligt for videnskabsfolk at undersøge denne dybe tilstand af indre fred - hvor det menneskelige sind direkte oplever det forenede felt for alle naturens love.

Stort antal forsøgspersoner: For det første havde videnskabsfolkene brug for nogle lettilgængelige eksperter i meditationen som de kunne studere nærmere. Da Maharishi begyndte at undervise var antallet af mediterende næsten nul, men antallet af folk der praktiserede Transcendental Meditations teknikken voksede hurtigt; i dag er der flere millioner mennesker over hele jorden der har lært meditationen (ca. 45.000 i Danmark) og mere end 100.000 har lært det avancerede TM-Sidhi program.

Ensartede instruktioner: Både Transcendental Meditation og TM-Sidhi programmet undervises gennem nøje fastlagte og systematiske rammer som følges præcist over hele jorden - det betyder at forskere har adgang til en mediterende befolkning som mediterer i overensstemmelse med ensartede instruktioner.

Bredt spektrum af forskellige typer der mediterer: Derudover kan forskere heller ikke lide undersøgelser hvor der er en forudindtagethed f.eks. i form af en meget snæver gruppe af forsøgspersoner. Med Transcendental Meditations teknikken er der emner tilgængelige fra alle aldersgrupper, religioner og forskellige baggrunde i livet. Der er mange årsager til dette. For det første er TM teknikken let at lære og den er helt uanstrengt at udføre, den kræver ingen anstrengelse eller koncentration; selv børn fra ti års alderen kan let lære meditationen. Derudover er det ingen forudsætning for at praktisere Transcendental Meditation at man har noget bestemt niveau af intelligens eller uddannelsesmæssig baggrund og der er ikke behov for nogen religiøse eller filosofiske overbevisninger og dermed kan forskerne let finde et bredt spektrum af forsøgspersoner fra studerende til pensionister.

Naturlighed er grundlaget: Transcendental Meditations teknikken står i stor kontrast til andre meditationsteknikker eller afslapningsmetoder. Snarere end at holde sindet aktivt (hvor sindet for eksempel tager sig af tanker), tillader TM teknikken sindet at falde helt til ro og transcendere tankerne - hvorved man opnår en tilstand af ro og indre fred. Snarere end at tvinge sindet til at blive stille gennem koncentration - som faktisk kræver en konstant anstrengelse og i virkeligheden holder sindet aktivt - får sindet mulighed for at falde til ro helt spontant, af sig selv. I det øjeblik transcenderings processen er startet bevæger sindet sig naturligt indad imod dets egen mest grundlæggende niveau af intelligens det forenede felt for alle naturens love. Dette gør sindet motiveret af dets egen naturlige tendens til at søge oplevelser der er mere charmerende og fuldbyrdende, fordi ingen anden oplevelse er helt så tilfredsstillende. For et halvt århundrede siden blev meditation betragtet som vanskeligt og upraktisk. I dag er der hundredvis af undersøgelser der viser at den naturlige, uanstrengte tilnærmelse gennem Transcendental Meditations teknikken virkelig skaber oplevelsen af Transcendental Bevidsthed med alle de dertil hørende fordele.

Næste: TM-Sidhi Programmet

 
"Transcendental Bevidsthed er ikke længere en fantasi eller noget som bare er et metafysisk begreb. Nu har vi det på det objektive grundlag i moderne videnskab. Transcendental Meditations teknikken skaber sin egen tilhørende fysiologiske måde at fungere på og på grund af det oplever sindet en tilstand af mindst eksitation, den fjerde bevidsthedstilstand. Det er derfor vi er heldige at leve i en videnskabelig tidsalder."

Maharishi Mahesh Yogi
Grundlægger af Transcendental Meditations Programmet