Teknologien
Definitionen på Transcendental Bevidsthed
Objektiv bekræftelse af Transcendental Bevidsthed
  De positive virkninger af Transcendental Bevidsthed
Transcendental Meditations Teknikken
TM-Sidhi Programmet
Hvad er Yogisk Flyvning?
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

De positive virkninger af
Transcendental Bevidsthed

I den Vediske videnskab betragtes Transcendental Bevidsthed som en tilstand der giver meget store positive virkninger til den der oplever den bevidsthedstilstand. Regelmæssig oplevelse af den fjerde bevidsthedstilstand fører til hurtigt mærkbare resultater for den enkelte og med tiden vil der også være tale om en kumulativ effekt - der vil ske en vækst frem mod højere bevidsthedstilstande (oplysning). Maharishi forklarer at når nogen oplever Transcendental Bevidsthed så kontakter de i virkeligheden det forenede felt for alle naturens love. Når individet på denne måde bringes i harmoni med selve kilden til alle naturens love - den organiserende intelligens som opretholder livet i hele det enorme kosmos og som sørger for udviklingen af millioner af forskellige arter på jorden - vil både kroppen og sindet begynde at fungere med samme effektivitet som naturens intelligens.

Hundredvis af undersøgelser på Transcendental Meditations teknikken har vist at den regelmæssige oplevelse af Transcendental Bevidsthed resulterer i meget markante forbedringer i både fysisk og mental funktionsmåde. Selvom hele denne hjemmeside primært fokuserer på skabelse af fred i hele samfundet, så vil et kort resumé over de individuelle positive virkninger tjene til at klargøre den Transcendentale Bevidstheds utroligt dybtgående natur.

Mindsket angst gennem Transcendental
Bevidsthed
 

Angst er et psykologisk mål for hvilken grad af indre fred den enkelte har - eller mangel på samme. Hvis Transcendental Bevidsthed virkelig er en tilstand af indre fred må man forvente at regelmæssig oplevelse af denne tilstand vil mindske mængden af angst betydeligt. En statistisk sammenligning (meta - analyse) udført på Stanford University over alle tilgængelige undersøgelser (146 uafhængige resultater) indikerede at Transcendental Bevidsthed (som den opleves under udøvelsen af Transcendental Meditations programmet) reducerer angst mindst to gange så effektivt, sammenlignet med alle andre meditationsformer og afslapningsteknikker som er testet til dato, inklusiv den meget anvendte progressive muskel afslapningsteknik. Når analysen blev begrænset til kun at omfatte de undersøgelser der var gennemført med de allerskrappeste forsøgs designs fordobledes den angstreducerende effekt af Transcendental Bevidsthed sammenlignet med andre metoder. Analysen viste endvidere at disse positive resultater ikke kunne tillægges forsøgspersonens forventninger, forskerens forudindtagethed eller selve forsøgsopstillingen.
Referencer:
 1. Journal of Clinical Psychology 45 (1989).
 2. Journal of Clinical of Psychology 33 (1977).
Optimering af hjernefunktionen gennem
Transcendental Bevidsthed
 

Højere niveauer af EEG kohærens som måles under oplevelsen af Transcendental Bevidsthed er meget tæt relateret til en bred vifte af mentale og psykologiske forbedringer. De fire undersøgelser der indgår i dette skema indikerer at oplivelsen af en helhedsmæssig hjernefunktion som kommer frem når personen oplever den fjerde bevidsthedstilstand resulterer i en øget lethed med verbal kreativitet, øget effektivitet i forbindelse med indlæring af nye begreber, mere principfaste moralske ræsonnementer, højere verbal IQ, mindsket neuroticeringsgrad, højere resultater i akademiske studier, klarere oplevelse af ren bevidsthed, og øget neurologisk effektivitet målt ved hurtigere genoprettelse efter H-refleksen.

Referencer: Figur 1 er lavet på grundlag af data fra de følgende fire undersøgelser:
 1. International Journal of Neuroscience 13 (1981): 211-217.
 2. International Journal of Neuroscience 15 (1981): 151-157.
 3. Scientific Research on the Transcendental Meditation Program: Collected Papers, Volume 1 (1977): 208-212.
 4. Scientific Research on the Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme: Collected Papers, Volume 4 (1988): 2245 -2266.

Øget Selvaktualisering gennem Transcendental Bevidsthed
 
Begrebet selvaktualisering er det nærmeste moderne psykologi kommer på den Vediske forståelse af oplysning. Folk som er selvaktualiserede siges at have erkendt (eller aktualiseret/virkeliggjort) en større del af deres indre potentiale, som det er udtrykt indenfor alle områder af tilværelsen som: integreret og stabil personlighed, selvagtelse, følelsesmæssig modenhed, kan rumme varme og nære forhold til andre, og god tilpasningsevne som respons på udfordringer. En statistisk meta-analyse af alle tilgængelige undersøgelser (42 uafhængige resultater) sammenlignede afslapning og meditations teknikker baseret på koncentration eller kontemplation med oplevelsen af Transcendental Bevidsthed (under udøvelsen af Transcendental Meditations programmet). Denne store mængde sammenlignelige data viste at Transcendental Bevidsthed øgede selvaktualiseringen meget mere effektivt. Faktisk viser det sig at folk der udøver Transcendental Meditations teknikken regelmæssigt har så høje selvaktualiserings værdier, som kun meget sjældent ses i den videnskabelige litteratur. Disse undersøgelser giver os nogle meget stærke objektive beviser på at den regelmæssige daglige oplevelse af den fjerde bevidsthedstilstand skaber en meget hurtig udvikling frem mod højere, mere optimale tilstande af menneskelig funktionsmåde.
Referencer:
 1. Journal of Social Behavior and Personality 6 (1991): 189-247.
 2. Journal of Counseling Psychology 19 (1972): 184-187.
 3. Higher Stages of Human Development: Perspectives on Adult Growth (New York: Oxford University Press, 1990): 286-341

Færre hospitalsindlæggelser og færre lægebesøg
gennem Transcendental Bevidsthed
 
Udover hurtige forbedringer med hensyn til det psykiske helbred gennem regelmæssig oplevelse af Transcendental Bevidsthed skabes også markante positive virkninger på det fysiske helbred. En fem-års undersøgelse der så nærmere på forsikringsstatistikkerne for 2.000 mennesker over hele USA, som regelmæssigt udøvede Transcendental Meditations programmet viste at deres samlede hospitalsindlæggelser lå 56% under normen. Disse fald viste sig at være yderst markante i selv de alvorligste tilstande, inklusiv 76% færre hospitalsindlæggelser i forbindelse med større kirurgiske indgreb, 55% mindre for kræfttilfælde og 87% mindre for hjertesygdom og hjerteslag.

Gennemgang af disse fire undersøgelser af Transcendental Bevidsthed (som er bakket op af hundredevis af andre undersøgelser), viser at regelmæssig oplevelse af denne fjerde bevidsthedstilstand skaber en meget hurtig udvikling frem mod højere mere optimale tilstande af menneskelig funktion - udtrykt konkret i form af indre fred, mentale evner, psykologisk modenhed og fysisk helbred. Både den ældgamle Vediske beskrivelse af Transcendental Bevidsthed og den meget omfattende vækst som sættes i gang gennem den regelmæssige oplevelse af denne tilstand er begge blevet meget grundigt bekræftet af den moderne videnskab.

Referencer:
 1. 1.Psychosomatic Medicine 49 (1987): 493-507.
 2. 2.American Journal of Health Promotion (1996, in press).
Næste: Transcendental Meditations Teknikken

 
"Offentliggjorte, publicerede forskningsresultater indikerer at under udøvelsen af Transcendental Meditations teknikken opleves en fjerde bevidsthedstilstand, som er kendetegnet ved en hel unik fysiologisk funktionsmåde som adskiller sig fra vågen, søvn og drøm. Betydningen af denne fjerde tilstand er indikeret af den meget omfattende mængde af positive virkninger på fysiologi og adfærd, som er dokumenteret gennem en lang række videnskabelige undersøgelser."

Steele Belok, MD,
Harvard Medical School
Instructor of Medicine