Teknologien
  Definitionen på Transcendental Bevidsthed
Objektiv bekræftelse af Transcendental Bevidsthed
De positive virkninger af Transcendental Bevidsthed
Transcendental Meditations Teknikken
TM-Sidhi Programmet
Hvad er Yogisk Flyvning?
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Definitionen på Transcendental Bevidsthed

Styrken af den fredsskabende gruppe afhænger af oplevelsen af Transcendental Bevidsthed. Sindet falder til ro i en tilstand af indre fred ved at opleve det forenede felt, det fysiske felt af fred.

Hver fredsskabende ekspert opnår let Transcendental Bevidsthed fordi den enkelte ekspert har stor erfaring med den proces som kaldes transcendering, hvor sindet får lejlighed til at falde til ro dybt inde. Opmærksomheden bliver mere og mere stille - og man oplever tænkningen på stadig mere forfinede planer - indtil sindet til sidst helt transcenderer eller overskrider al tænkning. Sindet forbliver fuldt vågent, men er alligevel helt uforstyrret af selv den mindste tankeaktivitet. Dette er en tilstand af hvilende årvågenhed, indre fred - oplevelsen af Transcendental Bevidsthed.

I den Vediske videnskab om bevidstheden, beskrives oplevelsen af Transcendental Bevidsthed som meget dybtgående. Sindet får mulighed for at opleve det dybeste niveau af sin egen intelligens, som er beskrevet som det dybeste niveau af intelligens udtrykt overalt i naturen - det forenede felt for alle naturens love. Transcenderings teknologien giver dermed sindet mulighed for at bringe sig selv på linje med alle naturens love ved selve kilden til dem.

Ved at bringe individet i overensstemmelse med det forenede felt i form af Transcendental Bevidsthed forårsages en markant vækst hos individet. Ved at oplive det forenede felt (den fælles kilde til alle forskellige aspekter i omgivelserne), dvs. oplevelsen af Transcendental Bevidsthed hos grupper af fredsskabende eksperter, skabes en let målbar indflydelse af kohærens og harmoni i hele samfundet.

Næste: Objektiv bekræftelse af Transcendental Bevidsthed