Teknologien
Definitionen på Transcendental Bevidsthed
  Objektiv bekræftelse af Transcendental Bevidsthed
De positive virkninger af Transcendental Bevidsthed
Transcendental Meditations Teknikken
TM-Sidhi Programmet
Hvad er Yogisk Flyvning?
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Objektiv bekræftelse af Transcendental Bevidsthed

Eksistensen af Transcendental Bevidsthed kan bekræftes objektivt - på grund af den meget dybe forbindelse mellem sind og krop. Forandringer i de mentale tilstande sammenholdes med ændringer i den fysiologiske funktion. Selvom videnskabsfolk ikke kan sige hvad du tænker på i den vågne tilstand eller se hvad det er du drømmer i drømmetilstanden så kan de alligevel klart skelne mellem tre hoved bevidsthedstilstande - vågen, drøm og søvn. Disse tre hoved bevidsthedstilstande kan således identificeres gennem hver deres enestående fysiologiske måde at fungere på - specielt gennem bestemte kombinationer af stofskifte målinger og hjerne bølge mønstre.

Dette er alt sammen af stor betydning fordi i den Vediske litteratur siges det at den direkte oplevelse af det forenede felt for naturens love i Transcendental Bevidsthed finder sted i en fjerde hoved bevidsthedstilstand. Denne dybe tilstand af indre fred betegnes på Sanskrit som samadhi ("urokkeligt sind"), eller bare turiya ("den fjerde").

I de seneste artier har videnskabsfolk bekræftet eksistensen af denne fjerde bevidsthedstilstand ved at påvise at når personen befinder sig i Transcendental Bevidsthed så fungerer krop og hjerne på en enestående måde - klart adskilt fra vågen, drøm og søvn.

Fysiologiske indikatorer der viser dyb hvile under
udøvelsen afTranscendental Meditations teknikken
 

En sammenligning (meta-analyse) af 31 tidligere udførte undersøgelser viste at oplevelsen af Transcendental Bevidsthed (som det opleves under udøvelsen af Transcendental Meditations teknikken) skabte et niveau af hvile og afslappelse mange gange dybere end når man bare hvilede med øjnene lukkede. Den grundlæggende hudmodstand måler hudens evne til at lede elektricitet; f.eks øges den elektriske ledningsevne (hudmodstanden falder) når huden sveder på grund af nervøsitet eller anspændthed. Derfor vil det store fald i hudens ledningsevne (hudmodstanden stiger) under udøvelsen af Transcendental Bevidsthed indikere at man er i en meget dyb afslappet tilstand. Åndrætsfrekvensen går også ned ved dyb afslappelse ligesom blodets laktatindhold, et kemisk spildprodukt fra stress og anspændthed. Disse fysiologiske forandringer opstår helt spontant samtidig med at sindet falder til ro i Transcendental Bevidsthed - en tilstand af indre fred. Selvom kroppen også oplever en form for afslapning i søvn bevidsthedstilstanden er der en meget stor forskel. I den dybe søvntilstand mister sindet fuldstændigt al bevidsthed, mens under Transcendental Bevidsthed er kroppen i en dyb hviletilstand, men sindet bliver mere årvågent (og hjerne bølge mønstret adskiller sig også markant). Derfor benævner forskere nogle gange Transcendental Bevidsthed en tilstand af hvilende årvågenhed.

Referencer:
  1. American Psychologist 42 (1987): 879-881.
  2. Science 167 (1970): 1751-1754.
  3. American Journal of Psychology 221 (1971): 795-799.

Mobilisering af de latente reserver i hjernen gennem
anvendelsen af Transcendental Meditations teknikken
 

Øget mental årvågenhed i Transcendental Bevidsthed følges af dramatiske forandringer i hele hjernens funktion. Undersøgelsen indikerer at under denne oplevelse bliver hidtil skjulte reserver i hjernen mobiliseret og man ser en oplivelse af hjernens funktion henover et større område. Denne undersøgelse viser også hjernens respons på en ydre sanse stimulus (0-100 msec) som er meget mere vidt spredt hen over hele hjernebarken end den var i perioden før oplevelsen af Transcendental Bevidsthed - og indikerer dermed en øget vågenhed og responsevne i hjernens funktionsmåde. Undersøgelsen som er udført af Dr. Nicolai Nicolaevich Lyubimov, Leder af Moscow Brain Research Institute's Laboratory of Neurocybernetics, viser endvidere at der er en øgning i det funktionelle forhold mellem de to hjernehalvdele. Det betyder alt sammen at under oplevelsen af den fjerde tilstand sker der både en oplivning og integration af store områder af hjernen.

Referencer:
  1. Proceedings of the International Symposium Physiological and Biochemical Basis of Brain Activity, St. Petersburg, Russia, (June 22-24, 1992).
  2. 2nd Russian-Swedish Symposium New Research in Neurobiology, Moscow, Russia, (May 19-21, 1992).

Øget hjernebølge kohærens
i Transcendental Bevidsthed
 

Tolv undersøgelser har vist at Transcendental Bevidsthed også er karakteriseret ved langtrækkende kohærens i hjernebølgemønstret som det måles med elektroencephalografi (EEG). Det almindelige mønster man ser i den vågne tilstand er spredte EEG mønstre, uordnede og med mange hurtige forandringer. Efterhånden som sindet falder til ro i Transcendental Bevidsthed, ser man til gengæld at hjernebølgemønstret har tendens til at blive mere rytmisk og velordnet og det begynder at bevæge sig mere synkront over store områder af hjernens frontale regioner (som vist her), som endda efterhånden strækker sig i retning af de bageste områder.

Forskere har længe vidst at de fleste oplevelser (sanselige eller kognitive) kun opliver små, specifikke områder af hjernen. Forskningen der er vist herover om mobilisering af hjernens skjulte reserver og forskningen over den langtrækkende hjernebølge kohærens indikerer at Transcendental Bevidsthed opliver og koordinerer hjernens aktivitet over et stort område og stimulerer derved hvad Maharishi Mahesh Yogi kalder "fuldstændig hjerne funktion." Endvidere er der undersøgelser på Transcendental Meditations teknikken der indikerer at Transcendental Bevidsthed resulterer i stigninger i EEG indekset for hvilende årvågenhed - langsomme alpha frekvenser i den forreste del af hjernen.

Når man ser på disse tre undersøgelser under ét (og som er bakket op af hundredevis af andre undersøgelser), så kan vi se at Transcendental Bevidsthed er karakteriseret ved (1) en enestående dyb tilstand af fysiologisk hvile og afslapning (2) oplivelse og integration af store dele af hjernebarken (dette målt ved markant øgning af alpha bølger og langtrækkende kohærens). Den fysiologiske signatur er enestående for denne fjerde bevidsthedstilstand, dette ses aldrig i vågen, drøm eller søvn.

Referencer:
  1. 1.Science 167 (1970).
  2. 2.Scientific American 226 (1972).
  3. 3.American Journal of Physiology 221 (1971).
  4. 4.Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 35 (1973).
næste: De positive virkninger af Transcendental Bevidsthed

 
"En fjerde bevidsthedstilstand, Transcendental Bevidsthed, er blevet veldokumenteret i den videnskabelige litteratur. En imponerende mængde forskning definerer denne tilstand i lyset af fysiologisk afslapning, kohærent elektro-encephalografiske mønstre og diverse andre indikationer."

Gary Kaplan, MD, PhD
Assoc. Professor of Neurology
NYU School of Medicine