Hvad er kilden
Den vediske tradition
Hvad er forbindelsen til yoga?
  Grundlæggeren
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Grundlæggeren

Mere end halvtredsårs konstant undervisnings aktivitet over hele jorden har gjort Hans Hellighed Maharishi Mahesh Yogi kendt og agtet vidt og bredt. Han er den seneste afgørende lærer i den Vediske traditions lange historie. Han modtog en universitetsgrad i fysik før han begyndte at studere hos den mest strålende af mestrene i den Vediske tradition (Hans Guddommelighed Brahmanda Saraswati). Maharishi kombinerer ekspertise fra både den moderne videnskab og fra den ældgamle Vediske visdom. Han har derfor været helt unikt kvalificeret til at skabe en syntese mellem den objektive, materialistiske videnskab og den subjektive Vediske bevidsthedens videnskab. I kraft af Maharishis enorme bidrag til denne omfattende viden (bl.a. igennem mere end 20 bøger og 14.000 timers foredrag på videobånd), er Maharishi kendt i hele verden som den førende Vediske ekspert og den største videnskabsmand på bevidsthedens område.

Det var på grund af Maharishi's konstante inspiration overfor forskere og hans klare forudsigelser om målbare resultater, at forskning på hans Transcendental Meditations teknik gjorde meditation og Transcendental Bevidsthed til videnskabelige realiteter. Efter at der nu foreligger mere end 600 videnskabelige undersøgelser, kan Maharishi's succes med at få bekræftet meditationens gavnlige virkninger for det enkelte menneske bl.a. bedømmes ud fra at der er givet næsten 130 millioner kroner i støtte fra den amerikanske regering til videnskabsfolk på Maharishi University of Management (Fairfield, Iowa) til dybdegående undersøgelser over TM-teknikkens virkninger. Maharishi leder nu en undervisningsorganisation der er etableret i mere end 100 lande over hele jorden.

Efter flere århundreder med forvirring og misforståelser har Maharishi trukket den Vediske sandhed frem i lyset, som helt klart demonstrerer at meditation ikke er baseret på anstrengelse og koncentration, men snarere finder sted helt spontant og naturligt når bare sindet får lejlighed til at starte på rette måde. Det er denne transformation i forståelsen - som også er selve kernen i hans Transcendental Meditations teknik - der har medvirket til at meditationens mange positive virkninger nu nydes af folk fra alle kulturer og baggrunde. Med baggrund i hans helt eminente måde at undervise andre i transcenderings processen og gøre denne oplevelse af det forenede felt (i Transcendental Bevidsthed) tilgængelig for folk i alle aldre, fra alle religioner og kulturer, anerkendes Maharishi som den mest effektive lærer i oplysning i mange generationer. I århundreder har det kun været en meget lille kreds af mennesker der blev kendt værdige til at modtage denne viden om meditation og samfundet som helhed måtte klare sig selv, men Maharishis helt klare målsætning er at bringe oplysning til hvert eneste menneske i verden og samtidig etablere en tilstand af permanent fred på jorden.

Verden er lige nu i fare på grund af terrorisme og krig. Men Maharishi har genoplivet denne ældste og mest kraftfulde viden om hvordan man skaber fred - gennem brugen af store grupper af fredsskabende eksperter, som kan skabe en målbar indflydelse af harmoni og kohærens i hele samfundet. Han er opsat på ikke at vente på at regeringerne handler, men arbejder på at samle og opretholde store fredsskabende grupper så hurtigt som muligt. På dette kritiske tidspunkt i verdens historie inviteres alle der holder af fred til at deltage - tag del i dette historiske forehavende og vær derved med til at afslutte den gamle æra fyldt med vold og krig og i stedet skabe en permanent tilstand af fred på jorden. (Se også afsnittet Hvad kan jeg gøre?)

Næste: Hvad er planen