Hvad er kilden
Den vediske tradition
  Hvad er forbindelsen til yoga?
Grundlæggeren
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Hvad er forbindelsen til yoga?

Den fredsskabende tilnærmelse vi beskriver er en direkte anvendelse af videnskaben om yoga. I vesten betyder yoga ofte fysiske strække øvelser - som, når der undervises korrekt og når øvelserne udøves med omhu, kan være gavnlige for både krop og sind. Men ordet yoga betyder egentlig tilstanden af enhed. Dette refererer grundlæggende til forening af det individuelle sind med det forenede felt - dvs. at den individuelle intelligens bringes i harmoni med den kosmiske intelligens som styrer hele universet uden nogen problemer.

Maharishi forklarer at oplevelsen af yoga - oplevelsen af at være ét med alle naturens love ved selve kilden til dem, stimulerer det forenede felt og der skabes en bevidsthedens felteffekt som stråler ud i omgivelserne og kan efterfølgende måles som fald i kriminalitet, krig og terrorisme. Det vil sige at yoga når det forstås og opleves fuldstændigt resulterer i en tilstand af enhed med den kosmiske intelligens som transformerer både individets og samfundets liv.

Næste: Grundlæggeren