Hvad er kilden
  Den vediske tradition
Hvad er forbindelsen til yoga?
Grundlæggeren
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Den Vediske Tradition

Det at anvende grupper af fredsskabende eksperter er afprøvet ned gennem tiderne. Det er en viden der stammer fra den Vediske Tradition - den ældste kilde til viden om bevidsthed og meditation.

Den Vediske tradition af viden som er baseret på den omfattende vediske litteratur er den ældste videns tradition i verden. Selvom denne viden længe er blevet bevaret i Indien er det meste af denne visdom alligevel næsten gået helt tabt i løbet af de seneste få århundreder, delvis forårsaget af gentagne invasioner af fremmede magter. Den Vediske Tradition indeholder viden om en lang række emner - fra astronomi til musik, arkitektur til sundhed, administration til økonomi osv. Men det er alt sammen baseret på viden om bevidstheden - og inkluderer bevidsthedsteknikker eller teknologier, herunder hvordan mennesket kan udvikle de højeste bevidsthedstilstande (og opnå oplysning).

Over de seneste år har Maharishi Mahesh Yogi bragt denne ældgamle viden frem i lyset. Han har samlet de forskellige spredte elementer i den Vediske Tradition og har derved opnået at hele den vediske viden nu er en komplet og objektivt bekræftet videnskab om bevidstheden. I denne Vediske videnskab er bevidstheden betragtet som noget der er meget mere end et biprodukt af hjernens aktivitet. I stedet beskrives det individuelle sind som en tilsyneladende lokaliseret fluktuation (svingning) af et underliggende ubegrænset felt af bevidsthed. På samme måde som en bølge der falder til ro opnår at blive ét med havet vil det individuelle menneskelige sind, når det falder til ro i dets indre tilstand af mindst eksitation (aktivitet) (Transcendental Bevidsthed, den fjerde bevidsthedstilstand), opnå at være ét med det forenede felt - den uendelige intelligens der ligger som grundlag for hele universet.

Den Vediske viden forudsiger følgende resultater ved at anvende denne viden i praksis (1) individet kan udvikle sig frem til højere bevidsthedstilstande og (2) skabelsen af verdensfred. Hundrede af videnskabelige undersøgelser bekræfter disse Vediske forudsigelser.

Note: Nogle gange tror folk at den Vediske visdom bare er en kulturel tradition, som kun har relevans i Indien. Men Newton's bevægelseslove er hverken engelske eller kristne, ligesom Einstein's relativitetsteori heller ikke er tysk eller jødisk. Naturens love er sande for alle mennesker i alle kulturer til alle tider. Nu hvor grundlæggende dele af den Vediske viden er blevet bekræftet gennem videnskabelig forskning - det forenede felt, Transcendental Bevidsthed, individuel udvikling, og den kraftfulde indflydelse fra fredsskabende eksperter - peger helt objektive resultater på at den Vediske viden er universel i sin gyldighed og brugbar for mennesker fra alle kulturer, traditioner og baggrund.

Genopdagelsen af grækernes tænkning i renæssancen for fem hundrede år siden ansporede og inspirerede til udviklingen af det moderne samfund. På baggrund af den videnskabelige forskning der allerede er publiceret kan vi konkludere at genopdagelsen af den Vediske viden om bevidstheden - der indbefatter meget kraftfulde bevidsthedsteknikker der retter sig mod både væksten i individets bevidsthed og mod skabelsen af verdensfred - lover en transformation af menneskeheden der vil være langt mere vidtrækkende og dybtgående.

næste: Hvad er forbindelsen til yoga?