Hvad er planen
Reel sikring af Danmark
  3000 Fredspaladser
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

3.000 Fredspaladser

Fredspaladser

Tretusinde Fredspaladser vil blive bygget i verdens 3.000 største byer. Hvert Fredspalads vil have tilknyttet en gruppe af fredsskabende eksperter, hvis fælles udøvelse af Transcendental Meditation og de avancerede teknikker vil skabe kohærens og harmoni for hele byen og vil samtidig yde et stort bidrag til en mere kohærent national bevidsthed - det lokale grundlag for verdensfred.

Derudover vil hvert Fredspalads tilbyde en lang række programmer, bl.a. til reduktion af stress og angst i det enkelte menneske og metoder til at udvikle fuldkommen sundhed og en hjernefunktion som vil omfatte at hele hjernen fungerer harmonisk - altsammen udsprunget af den Vediske tradition. Offentligheden vil få adgang til Transcendental Meditation, de avancerede teknikker og TM-Sidhi programmet, inklusiv Yogisk Flyvning. Derudover vil der blive tilbudt Vediske programmer til fremme af fuldkommen sundhed gennem anvendelse af et naturligt, integreret og holistisk sundhedssystem, arkitektur baseret på naturens lov, musik der skaber en harmonisk og fredfyldt atmosfære og forudsigelse og forebyggelse af uheld.

I Danmark ønsker vi at dække hele landets befolkning og har for at nå dette mål planlagt at bygge i alt 19 Fredspaladser. For at finansiere disse mange og store projekter arbejder vi på at skabe så mange private byggeprojekter i harmoni med naturens love som muligt - idet overskuddet fra disse projekter vil blive anvendt til at bygge alle Fredspaladserne og skolerne. Se nærmere på www.sundehjem.dk

Næste: Om Os