Hvad er planen
  Reel sikring af Danmark
3000 Fredspaladser
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Reel sikring af Danmark

En gruppe på 250 fredsskabende eksperter i Danmark

Vi ønsker hurtigst muligt at øge niveauet af social harmoni og kohærens i vores land. Denne øgede kohærens vil give os videnskabeligt dokumenteret beskyttelse mod terrorist angreb samtidig med at Danmark kan føre an og lede hele verden frem mod fred og frihed uden risiko for krig.

Smukke bygninger bygget i overensstemmelse med de vediske arkitektur principper, dvs. byggeri i harmoni med naturens love vil blive hjemstedet for Danmarks fredsskabende grupper.

Lokale 'flyveklubber' etableres over hele landet

Indtil vi får etableret mindst én permanent gruppe af fredsskabende eksperter på samme sted vil vi i mellemtiden anvende de ressourcer vi allerede har.

I alle lokalområder hvor der bor fredsskabende eksperter etableres der nu lokale 'flyveklubber', hvor de lokale eksperter mødes så ofte som muligt for at udøve de fredsskabende teknikker i fællesskab for derved at skabe maksimal effekt i omgivelserne.

På denne måde kan vi opnå en meget kraftig indflydelse af harmoni og kohærens i landets kollektive bevidsthed. Og Danmark vil hurtigt bevæge sig frem mod en tilstand af ægte uovervindelighed - ingen negativitet vil få indflydelse i landet, hverken indefra eller udefra.

Danmarks vækst i retning af uovervindelighed
kan følges i nyhederne

Klik dig ind på www.globalgoodnews.com og se f.eks. på nyheder for hvert land: 'News by country' - her kan du også finde Danmark og læse om de mange tegn der nu ses på at Danmarks kollektive bevidsthed bliver mere og mere integreret og stærk.

Næste: 3000 Fredspaladser