Andre Fordele
Effekten på kriminalitet
  Effekten på økonomisk vækst
Effekten på regeringens resultater
   
Hvad kan jeg gøre?
Kontakt os
 
Vil du være med til at skabe fred?

Hør mere om teknikkerne på foredrag over hele landet. 

Klik her.
 

Effekten på økonomisk vækst

Økonomisk vækst afhænger af "investor klimaet," "forbruger tilliden," og andre aspekter af den kollektive bevidsthed i et hvilket som helst samfund. Hvis samfundets stemning drejer i retning af angst og frygt, så vil investorer ikke investere, bankerne vil ikke låne penge ud, lederne vil ikke bruge flere penge og forbrugerne vil ikke købe. Det er derfor at præsident Franklin D. Roosevelt sagde følgende da den store depression var på det værste niveau: "Alt hvad vi har at frygte er frygten selv." Hvis derimod at samfundets stemning bliver selvsikker og optimistisk, så vil mennesker på alle niveauer i samfundet træffe de positive beslutninger som driver den økonomiske vækst fremad. Vi kan se at et lands økonomiske tilstand i meget høj grad afhænger af kvaliteten af den kollektive bevidsthed.

Den viste undersøgelse er en ud af 16 demonstrations projekter der har vist at fredsskabende grupper kan forbedre et samfunds økonomiske resultater ved at mindske stress i den kollektive bevidsthed.
Mindsket inflation og arbejdsløshed -
Forbedring i "Ulykkes Indexet"
 

"Ulykkes Indexet" er et specielt meningsfuldt måleredskab der kan måle dårlig økonomisk funktion ved at kombinere arbejdsløshed og inflation. Når de to komponenter stiger samtidigt står det meget slemt til med økonomien: Høj arbejdsløshed betyder det samme som økonomisk stagnation og høj inflation (sædvanligvis forbundet med økonomisk gode tider) betyder at priserne går op samtidig med at indtjeningen går ned - en opskrift der resulterer i ulykke for forbrugerne.
Denne undersøgelse sammenlignede det månedlige 'Ulykkes Index' med månedlige forandringer i den gennemsnitlige mængde af deltagere i en fredsskabende forsamling på Maharishi University of Management fra april 1979 til januar 1987 (på den tid hed universitetet Maharishi International University, eller MIU). Når mere end 1.500 mennesker deltog dagligt i den fredsskabende gruppe faldt 'Ulykkes Indexet' de følgende måneder (og dette både i USA og Canada). Når gruppens størrelse var mindre med et gennemsnit på 1.100-1.500, udviste begge lande mindre fald i indexet.
Tids serie analyse viste at den fredsskabende gruppe havde en markant virkning på både det amerikanske og canadiske ulykkes index. Disse resultater indikerer at fredsskabende forsamlinger forbedrer resultaterne hos vigtige økonomiske variable selv på tværs af landegrænser. Det er værd at bemærke at stærk økonomisk vækst også yder sit til fred - ved at reducere den økonomiske ulykke der fører til social uro.

Reference: Referater fra: the American Statistical Association, Business and Economics Statistics Section, 1987 (pp. 799-804). Alexandria, VA: American Statistical Association.

Næste: Effekten på regeringens resultater